Kennissessie Vitale Binnensteden

De Leefstijlvinder geeft veel inzichten voor stads- en gebiedsmarketing. Deze inzichten in doelgroepen kunnen helpen bij diverse vraagstukken. Deze kennissessie ging over de vitaliteit van binnensteden en hoe de leefstijlvinder daarbij kan helpen.

“Hoe kan de Leefstijlvinder bijdragen om van

‘place to buy naar place to be’ te gaan?”

Twee van de aangesloten adviesbureaus geven hierover een presentatie:

Adriana Stam van Bureau Buiten vertelt over de Leefstijlen en wat zij wensen in binnensteden. Daarnaast benoemt zijn trends en ontwikkelingen in binnensteden en wijze waarop je als stad je kunt profileren. Klik hier voor de pdf van de presentatie.

Wessel Brocken van Bureau Buhrs presenteert vervolgens een praktische toepassing hiervan aan de hand van een project dat zij in Coevorden hebben gedaan. Klik hier voor de pdf van de presentatie

Bekijk hier de kennissessie via youtube terug

 

Andere kennissessies

  • Eerder dit jaar is er al een kennissessie geweest over natuurbeleving en verblijfsrecreatie.
  • In 2023 volgt de kennissessie over cultuur- en erfgoedbeleving.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Shelly van Winden

info@leefstijlvinder.nl