Het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon ligt ten zuiden van Rotterdam en is een groen gebied dat stad en platteland verbindt. Hierin wordt op een unieke manier grootschalig geëxperimenteerd met de combinatie van natuur en landbouw. Dit met oog voor het beleefbaar maken van het gebied met recreatieve elementen. Mooie voorbeelden zijn wandel- en fietspaden en gewassen die worden gebruikt voor de productie van cider en bier. Daarnaast zijn er plukdagen en natuurkruidenwandelingen. Zo wil de gebiedscoöperatie van het Buijtenland van Rhoon het gebied beleefbaarder en toegankelijker maken. 

De gebiedscoöperatie heeft ZKA Leisure Consultants gevraagd welke doelgroepen geïnteresseerd zijn in het concept en het gebied. En welke activiteiten en welk aanbod toegevoegd kunnen worden zodat er een interessante recreatieve functie ontstaat die aansluit bij de doelgroep.

ZKA heeft dit met de Leefstijlvinder in kaart gebracht en concludeert dat het met name gaat om de Inzicht- en Verbindingszoekers. Die hebben affiniteit met streken en hun producten en willen daar meer van weten, beleven en proeven. Het Buijtenland van Rhoon legt de focus dan ook op deze doelgroep, die relatief veel in de omliggende kernen woont en waarvoor nog weinig passend aanbod is in en rondom het gebied. Voor deze doelgroep kan nieuw aanbod ontwikkeld worden.

Daarnaast is gekeken welke andere doelgroepen in de omgeving wonen. Hierin komen vrijwel alle leefstijlen terug: in de dorpen meer Stijl-, Inzicht-, Verbinding- en Harmoniezoekers en in de stad relatief vaak de Avontuur- en Plezierzoekers. De Rustzoekers zijn in de gehele regio goed vertegenwoordigd. Met het in kaart brengen van het huidige aanbod wordt inzichtelijk hoe Het Buijtenland aanvullend aanbod kan creëren voor kenmerkende doelgroepen.

Wil je meer weten over Het Buijtenland van Rhoon? Kijk dan op https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/ 

Kijk op https://www.zka.nl/media/2185/gebiedsvisie-obv-leefstijlvinder-buijtenland-van-rhoon.pdf voor meer informatie over dit project en concrete voorbeelden voor recreatieve invulling. 

Foto is gemaakt door Isabelle Boon

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jikke van Haeften

06-15322011

j.vanhaeften@zka.nl